Ne prodhojmë bimë të fokusuar në parandalimin dhe shërimin që ndihmon në rimëkëmjen e lehtësuar të diabetit dhe sëmundje të tjera, si kanceri dhe ndihmon në fazën pas rimëkëmbjes gjatë periudhës së kemio-terapisë. Sigurisht, nuk e kemi atë arrogancë të besojmë se ne mundemi të zëvendësojmë ekspertizën dhe know-how të mjekëve, por ne mund të ndihmojmë njerëzit në rritjen e mirëqenjes së tyre dhe të ndihmojmë në uljen e ndikimit të sëmundjes duke përdorur fuqinë e bimëve (natyrale) të prodhuara sipas kushteve bio-organike.

 

Mbrojtja e Tokës me metodë trifushore dhe kombinimi I bimëve zëvendësojnë përdorimin e pesticideve, herbicideve dhe fungicideve.

 

Lista e Bimëve

 

Ju lutem vizitoni recetat në faqen tonë për informata të hollësishme

 

 • Vetëm pleh organik;
 • Rritja e standardit të prodhimeve bio-organike
 • Bimët
 • Jo material të modifikuara gjenetikisht
 • Farën vetëm nga kompanitë organike të Çertifikuara
 • Bimët, fidanet, aq sa është e mundur vendore
 • Vetëm prodhimin dhe rafineria e farërave nga gjenetara e parë
 • Metoda e përzgjedhjes natyrale
 • Ska hibride
 • Masat për mbrojtjen e tokës (humus,erozioni,etj.) dhe masat e reja për ngritjen e kualitetit të tokes
 • Puna manuale zëvendëson përdorimin e kemikateve

Back