Ferma Foleja e Lejlekëve pretendon që të ofroj peshqi të gjallë në restorante dhe të rrise numrin e peshqëve për qëllime peshkimi. Pellgu jonë ka dimensioned 110 X 10 metra dhe është në katër sektore, sektori 1 dhe 2 janë për shumimin e peshqëve dhe sektori 3 për rritjen e peshqëve. Sektori i 4 është planifikuar të krijojmë një pastrim biologjik të ujit. Operatori i fermës Teko Inxhinjering është i specializuar në menagjimin e ujit dhe pastrimit të ujit dhe ka të gjitha njohurit e duhura.

 

Për shkak të transportit specific në fazën e parë mendojmë të ofrojmë peshk vetëm në Sërbi.

 

Realizimi i konceptit për shumimin e peshqëve është planifikuar në vitin 2015 për shkak të vërshimeve që kemi pasur.

 

Lloji i peshkut do të jetë një befasi dhe ju mund të jepni mendimet tuaja në faqen tonë – ne do të ju informojmë sa më herët që është e mundur.

 

  • Prodhimi i qëndrueshëm i peshkut në sistemin e 4 sektorëve
  • Peshqit për ngrënje gjatë furnizimit të restoraneve dhe klientëve zvogëlojnë kualitetin gjatë ngrirjes së tyre për transport
  • Trajtimi me ujë biologjik dhe ri-qarkullimi lejon kushtet më të mira të mbarështimit dhe nuk e dëmton biodiversitetin ekzistues
  • Nuk përdorim kemikate në arën tonë për të parandaluar edhe ndotjen e kualitetit të ujit
  • Lloji i ri peshkut për ngrënje – dëshironi të dini cili lloj? – Befasohu!
  • Shtyrja e implementimi të konceptit në sezonin 2015 për shkak të vërshimeve të cilat po vazhdojnë

 

Back