Dobrodošli u Rodino Gnezdo, Zasavica - severna Srbija

Dođite i sami vidite našu farmu!

Uvek smo oduševljeni da upoznamo naše kupce, i radujemo se da vam pokažemo našu farmu

Mi zaista želimo da se i sami uverite koliko pažnje i ljubavlji ulažemo u naš proizvodni sistem, tako biste mogli verovati kvalitetu hrane koju jedete!

 

Danas u Rodinom Gnezdu smo posvećeni upravljanju zemljišta i biljaka, životinja i šuma pod našom zaštitom.

 

Fokusirani smo na održavanje ekološki integrisane poljoprivredne proizvodnje, na osnovu bio-organske proizvodnje sa dokazanim potpunim odsustvom hemijskih sredstava.

Misija

Koncept Rodino Gnezdo je integrisani pristup koji kombinuje najbolje od poljoprivredne proizvodnje malog obima sa naukom moderne poljoprivrede pod ekološkim uslovima za proizvodnju najvišeg kvaliteta organskih medicinskih proizvoda. Mi kombinujemo ekologiju sa ekonomijom u širem rasponu kako bi osigurali da su medicinski proizvodi koje nudimo najvišeg kvaliteta.

 

Veoma vodimo računa kako bi obezbedili da naši proizvodi budu bez veštačkih hormona i antibiotika, i bez upotrebe se genetski modifikovanih sastojaka tokom procesa proizvodnje.

 

Tradicionalna mudrost u kombinaciji sa modernim znanjem je snaga Rodinog Gnezda.

Ciljevi

Imamo održiv, ekološki pristup poljoprivredi koji uključuje lokalni biodiverzitet, mere zaštite zemljišta, i principe energetske samoodrživosti zasnovane na korišćenju vetrenjača i solarne energije radi zaštite lokalnog okruženja i naših medicinskih proizvoda.

 

Ekološke prednosti ovakvog pristupa su brojne, pomažući da se ojačaju i unaprede lokalna staništa divljih životinja i da se poveća lokalni biodiverzitet na našoj farmi.

 

Borimo se protiv najvećih bolesti kao što su: dijabetes, holesterol i prevencija raka. Samo pod ekološki prijateljskim i organsko-biološkim uslovima je moguće pratiti našu misiju. Akcenat na kvalitetu umesto na količinama će obezbediti proizvod koji Vi zaslužujete. Uzgoj životinjskih vrsta će obezbediti tradicionalni biodiverzitet. Mi se fokusiramo na medicinskim biljakama za koje je naučno dokazano da pozitivno utiču na ljudsko zdravlje.

 

Vaše zdravlje je naš uspeh !

 

Nazad