Trska u brikete – Agro-otpad u energiju – inovativan i održiviv razvoj

Trska je monocotiledon, koja po brzini rasta prevazilazi sve obradive useve. Samo uz stalno košenje trske je moguće kontrolisati ovu biljku na konvencionalni način (bez korišćenja hemikalija). Velika količina zelene fitomase preostane, koja se vremenom presuši i formira debeli sloj suve mase. Ova suva materija se tradicionalno spaljuje jednom godišnje, što dovodi do zagađenja vazduha širom oblasti.

Sa znanjem o izvorima alternativne energije kroz biomase, i željom da se izbegne zagađenje, da se zaštiti životna sredina i poštuje priroda, što je inače naš cilj, rodila se ideja da se trska koristi kao komponenta bio-goriva.

Tradicionalno košenje i žetva, kao i sušenja u periodu od minimum 3 meseca pruža neophodnu osnovu za brikete od trske. Brušenje i briketiranje daje konačni proizvod.


Najnoviji testovi i laboratorijske analize su pokazale da je kvalitet, u odnosu na toplotne vrednosti, sadržaj pepela, vlage i prirodnih sastojaka kao što je hlor, klase AI / II. U poređenju sa drvom kao što je naprimer vrba, trska se pokazala kao mnogo većeg kvaliteta.

 

Šta Teko Inženjering radi:

- Proizvodnja briketa od trske
- Optimizacija mehaničke opreme za briketiranje

- Brušenje i briketiranje sa sopstvenim mašinama za treća lica

 

U kom iznosu možete dobiti brikete od trske:

- U vrećama od 25 kg ili 50 kg

- po želji

 

Ostale aktivnosti vezane za šumu:

Pored razvoja alternativne i održive proizvodnje goriva, mi smo se fokusirali i na razvoj energetskih šuma. Trenutno se 1,5 ha površine koristi za proizvodnju drveća za potrebe nadoknade energije. Šuma se gaji u Plantage za postizanje optimalne stope rasta. Kao princip, na farmi Rodino Gnezdo ne koriste se hemikalije protiv štetočina i bolesti, niti za oplodnju. Sva oplodnja se vrši fito mehanizmom, kao što je uzgajanje glover za snabdevanje azotom, fitomasa (zelena masa) za organsko snabdevanje i Tagettes za kontrolu štetočina posebno protiv nematode.

 

  • Energetska efikasnost kao sastavni deo naše filozofije
  • Agro-otpad kao izvor za proizvodnju energije
  • Izbegavanje otvorenog spaljivanja doprinosi sprečavanju zagađenja vazduha i zaštite životne sredine

Od trske do briketa - iz otpada u energiju

  • Žetva trske
  • Sušenje do min. 15 % sadržaja vode (uglavnom u zimskom periodu)
  • brušenje za briketiranje ili rafinisanja za peletiranje
  • Briketiranje ili peletiranje
  • Pakovanje

 

Nazad