Farma Rodino Gnezdo namerava da isporučuje živu ribu za restorane i poveća populacije ribe za svrhe ribolova. Naš ribnjak ima dimenziju od 110x10 metra, podeljen je u četiri sektora, dok su sektori 1 i 2 za uzgoj ribne mlađi, sektor 3 je za odrasle ribe. Sektor 4 je planiran da se razvije za biološko prečišćavanje vode. Operator farme, Teko Inženjering, je specijalizovan u upravljanju vodama i prečišćavanju vode i samim tim ima svo neophodno znanje na raspolaganju.

 

Zbog potreba prevoza u ovazdušenim rezervoarima, za prvu fazu je planirano samo snabdevanje u Srbiji.

 

Realizacija koncepta uzgoja ribe je planirana za 2015. zbog trenutne situacije sa poplavama, koja još uvek utiče na oblast proizvodnje.

 

Vrsta ribe koja će se uzgajati biće iznenađenje. Vi možete da pogođate na našem blogu - mi ćemo vas obavestiti što je pre moguće

 

  • Održiva proizvodnja ribe u sistemu sa 4 sektora
  • Snabdevanje žive jestive ribe restoranima i potrošačima smanjuje gubitke kvaliteta tokom smrzavanja i transporta
  • Biološki tretman vode i ponovno cirkulacija omogućavaju najbolje uslove uzgoja i ne štete trenutni postojeći biodiverzitet
  • Činjenica na našem području ne koriste hemikalije, eliminiše uticaj na kvalitet vode
  • Nove vrste jestivih riba - želite da znate koje? - Budite iznenađeni!
  • Odlaganje primene koncepta u sezoni 2015, zbog tekućeg uticaja poplava

 

Nazad