Tim Rodinog Gnezda se fokusira na očuvanim rasama sa istorijskim značajem, kao što su svinje “mangulice" i kokoške "Sulmtaler".

 

Mangulica, poznata rasa poreklom iz Transilvanije (Rumunija) i Mađarske, dobila je na značenju u vreme Austrougarske monarhije. Njeno meso ima izrazito ograničen negativan holersterol, omogućavajući ljude sa dijabetesom da ga konzumiraju.

Sulmtaler kokoška je poreklom iz Štajerske (Austrija) i proširila se u vreme Austrougarske monarhije, kada je Vojvodina bila deo nje. Posle Prvog svetskog rata je zaboravljena skoro 90 godina, a u poslednjoj deceniji postepeno je počeo njen ponovni uzgoj. Ona je poznata po velikom žućkasto/crvenom žumancetu i po mesu. Postojao je razlog što se ova rasa zvala Careva kokoška ili Kaiserhuhn. U Austriji postoje udruženja, gde se isključivo uzgaja ova kokoška(www.sulmsteirer.com ).

 

Pored ovih navedenih životinja farma Rodino Gnezdo ima uzgoj pataka i proizvodnju pačijih jaja. Na posletku ali ne i najmanje bitno, imamo magaraca, koji je neizbežan deo naše filozofije.

 

Sve životinje se uzgajaju u odgovarajućim skloništima i na pašnjacima, uživajući raznovrsnost hrane tokom cele sezone. Skloništa je razvilo osoblje Teko inženjeringa nakon dugog proučavanja ponašanja životinja i različitih zahteva.

 

Mi se fokusiramo na fito-tretman (tretman sa sopstveno proizvedenim prirodnim biljnim agensima) radi sprečavanja bolesti, poboljšanja dobrobiti životinja sa rezultatom vrhunskog kvaliteta proizvoda i izbegavanjem potrebe za bilo kakvim farmaceutskim proizvodima ili dodacima ishrane.

 

Na posletku, ali ne i najmanje važno, moramo da predstavimo naš koncept ribnjaka za uzgoj ribe koji će početi sa radom u sezoni 2015. Želite li da saznate više o našem konceptu uzgoja ribe, molimo Vas da posetite stranicu:http://www.teko.rs/srb/WhatWeDo/Fishery.php 

 

Na intro-slici možete videti jednu od najmlađih uzgajivača živine, gospođicu Orhideu, koja je odgovorna za dobrobit živine (kokoški i pataka) kao i zečeva.

 

Sledimo slogan:
Naši klijenti zaslužuju najviši kvalitet proizvoda!

Kurs higijene kokoški dokument za preuzimanje

Kurs za uzgoj kokoški dokumentacija za preuzimanje OS 1

Kurs za uzgoj kokoški dokumentacija za preuzimanje ES 2

 

 • Samo se sačuvane autohtone rase uzimaju u obzir, ponovo sa fokusom na dijabetes, nivo šećera u krvi i holesterol.
 • Sve životinje se gaje i tretiraju u adekvatnim uslovima (Životni uslovi u skladu sa prirodnim potrebama životinja - slobodno kretanje na određenim područjima)
 • Životinje koje su uzgajane na pašnjacima omogućavaju raznovrsnost jela prema sezoni i prirodne uslove.
 • Rodino Gnezdo se fokusira na očuvane autohtone rase životinja, kao što su i svinja mangulica Sulmtaler kokoška
 • meso mangulice ima 70% manje negativnog holesterola u odnosu na druge rase
 • Sulmtaler – Careva kokoška iz perioda Austrougarske monarhije je poznata rasa iz Štajerske (Austrije) i za kvalitet jaja, kao i za meso (često je naručivao i Napoleon)
 • Osim toga se uzgajaju rase zečeva i pataka (vidi ribnjak), kao i proizvodnja pačijih jaja
 • Fito-medicinski tretman sprečava potrebu za i upotrebu dodataka hemijske hrane, hormona i antibiotika
 • "Zdrava životinja obezbeđuje zdravu hranu"
 • Postoji nešto što ne sme da izostane na pravoj farmi - magarac – i njegovo ime je: "Donkey">There is something which cannot be missed on a real Farm – the donkey – his name: “Donkey”
 • Stalni edukativni postdiplomski treninzi iz različitih aspekata uzgoja životinja omogućavaju stalno povećanje kvalitete proizvoda.
Nazad