Moja lična filozofija je razvijena tokom mnogo godina i prirodno je nastala u ranoj mladosti. Još kao dečak od 6 godina, tokom odrastanja u porodici radničke klase iz malog sela, želeo sam da postanem poljoprivrednik i jedino poljoprivrednik. Moj pokojni deda, koji je držao malu samoodrživu farmu, bio je velika inspiracija za mene od ranog uzrasta . On mi je rekao da ako jednog dana budem želeo da postanem poljoprivrednik, moram da studiram poljoprivredu, zarađujem od toga i da taj novac iskoristim da osnujem svoju porodičnu farmu. Kasnije u životu sam prihvatio savet mog dede i upisao se na poljoprivredni program na Univerzitetu sa usmerenjem na biljnu proizvodnju i uzgoj kao i nauku o zemljištu, što mi je pružilo tehničko razumevanje nauke u funkciji ekologije i biodiverziteta. Mnogo godina kasnije, s obzirom na moje profesionalno iskustvo kao inženjera zaštite životne sredine sa više od 20 godina iskustva u struci, odlučio sam da povežem svoje profesionalno znanje sa strašću za organskim, lokalnim medicinskim biljnim proizvodima i da osnujem sopstvenu farmu.

 

Moja želja da izgradim istinski multi-funkcionalno, raznovrsno zemljoradničko imanje, sa potencijalom za odgoj stoke u okruženju održive poljoprivrede, motivisali su me da pronađem odgovarajuće zemljište. Tražio sam skoro 10 godina da pronašao komad zemlje na kome na kome će se intergisati moja filozofija ekološke proizvodnje u oblasti sa dovoljno biodiverziteta. Preko mog posla u Srbiji, naišao sam – sasvim slučajno - na malu opštinu Zasavica (specijalni rezervat prirode) i prepoznao potencijal da kupim nekoliko hektara zemlje. Zemljište je prvobitno bilo napušteno i bila mi je potrebna jedna sezona da ga pripremim za primarno gajenje i još jedna sezona da organizujem neophodnu infrastrukturu. Sećanje na način života u malom selu gde sam odrastao, i danas mi omogućava da kombinujem stare tradicionalne agro-metode sa novim tehnološkim unapređenjima za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda, boreći se protiv bolesti na prirodan način.

Najtopliji pozdrav, Evald Spitaler

 

 • Održivi razvoj bez ikakvih hemikalija - već više od tri sezone dokazujemo da je pristup sa potpunim odsustvom hemikaljija moguć;
 • Bio-organska proizvodnja prema međunarodnim standardima i iznad njih;
 • Tradicionalne agro-metode u kombinaciji sa najsavremenijim i naučnim znanjem “know-how”;
 • Uključivanje naših aktivnosti u postojeći biodiverzitet;
 • Zaštita i uzgoj očuvanih sorti, očuvanje postojećeg biodiverziteta i korišćenja prirodnih metoda selekcije;
 • Bez genetski modifikovanih semena ili biljka ;
 • Fokusiranje na lekovito bilje u borbi protiv bolesti civilizacije, kao što su diabetes, holesterol i rak;
 • Energetska samoodrživost i mere uštede vode;
 • Alternativne energije, kao što su briketi od trske ili energetske šume;
 • Naš logo Rodino Gnezdo garantuje za filozofiju koja stoji u pozadini proizvoda - mi se nje pridržavamo;
 • Širenje naše filozofije, "naučene lekcije" i "pronalaženje prijatelja"

 

Nazad